Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για διάθεση γης στην περιοχή Δάσους Καρυών Πιερίας με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία «Θεματικού Πάρκου».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για διάθεση γης στην περιοχή Δάσους Καρυών Πιερίας με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία «Θεματικού Πάρκου».
Ινστιτούτο Πολιτισμού
& Ανάπτυξης Πιερίας
(Ι.Π.Α.Π.)
Κατερίνη, 11 Αυγούστου 2017
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για διάθεση γης στην περιοχή Δάσους Καρυών Πιερίας με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία «Θεματικού Πάρκου».

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πιερίας (Ι.Π.Α.Π.)
Ανακοινώνει και Γνωστοποιεί.


1. Το Ινστιτούτο Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πιερίας (Ι.Π.Α.Π.) είναι υπό ίδρυση Μη Κερδοσκοπικός Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός φορέας.

Συγκροτείται από Έλληνες ενεργούς πολίτες που κατοικούν, εργάζονται ή έχουν επιχειρηματική δράση στο νομό Πιερίας.

2. Σκοπός του Ι.Π.Α.Π. είναι με καινοτόμες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες δράσεις να αναδείξει, να προβάλλει και να αξιοποιήσει, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, όλες τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της Πιερίας, που απορρέουν από τον πολιτισμό και την ιστορία της. Που απορρέουν από τους καρπούς της γης της και τις ομορφιές της φύσης της.

Μόνο η συστηματική αξιοποίηση αυτού του πλούτου, από τους ίδιους τους πολίτες μπορεί να φέρει νέα άνθιση στην τοπική και εθνική οικονομία, να αυξήσει το εισόδημα των νοικοκυριών, να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας.

3. Το Ι.Π.Α.Π. διαμορφώνει ενδιαφέρουσες προτάσεις, ικανές να προσελκύσουν στην Πιερία, κεφάλαια και επενδυτές. Όλα αυτά τα επιχειρεί σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Ολυμπιακού Ινστιτούτου Ελιάς (Ο.Ι.Ε.).

Πρώτη πρόταση την οποία συνδιαμορφώνουν Ι.Π.Α.Π και Ο.Ι.Ε. προκειμένου να υποβάλλουν σε μεγάλους και έγκυρους διεθνείς επενδυτές, είναι η δημιουργία και λειτουργία στα Πιέρια όρη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δάσους Καρυών Πιερίας, "Θεματικού Πάρκου" ικανού να προσελκύει όλο το χρόνο εκατομμύρια επισκεπτών σε όλη την Πιερία, με ότι αυτό συνεπάγεται σε εισροές χρήματος, δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε όλους τους τομείς.

4. Για να πετύχει ο στόχος και να γίνει η πρόταση πράξη είναι απαραίτητο να προταθεί στους επενδυτές η αγορά συγκεκριμένης έκτασης γης από 250 έως και 900 στρέμματα ενιαίας έκτασης στην οποία να επιτρέπεται η αδειοδότηση για την δημιουργία "Θεματικού Πάρκου". Κατάλληλος χώρος είναι η γη που εκτείνεται στις Περιοχές:

Τσούκα- Βακούφικο- Γεράνια Μπάρα- Γιαννακόπουλου Χωράφια – Κεραμίδα-16ο και 17ο χλμ ΕΟ Κατερίνης-Ελασσόνος, Κοκόλη Ίσιωμα

5. Το Ι.Π.Α.Π. απευθύνεται με δημόσια ανακοίνωση σε όσους είναι ιδιοκτήτες γης, στις πιο πάνω περιοχές και τους καλεί να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται να την πωλήσουν, εάν βέβαια, βρεθεί ο επενδυτής που θα δεχτεί να ικανοποιήσει συγκεκριμένους όρους πώλησης και συγκεκριμένους όρους κατασκευής και λειτουργίας του "Θεματικού Πάρκου", όπως αυτοί που αναφέρονται στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που παρακαλούμε να επιδίδουν στο Ι.Π.Α.Π. μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

6. Διευκρινίζεται κατά τρόπο ρητό ότι το Ι.Π.Α.Π. και το Ο.Ι.Ε. θα συνεργαστούν με επενδυτή που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον αποκλειστικά για την δημιουργία Θεματικού Πάρκου και προς τον οποίο θα προταθούν οι ακόλουθες τιμές πώλησης οι οποίες είναι σταθερές και μη διαπραγματεύσιμες:

α) 5.000 ευρώ ανά στρέμμα για αγρούς μονοετούς καλλιέργειες

β) 7.000 ευρώ ανά στρέμμα για περιβόλια που δεν είναι σε παραγωγή

γ) 10.000 ευρώ ανά στρέμμα για περιβόλια που είναι σε παραγωγή

7.Οι όροι που δεσμεύουν τον αγοραστή, θα αναγράφονται στο έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πώλησης Ιδιοκτησίας- εξουσιοδότηση.

8. Το έργο της ενημέρωσης, της επικοινωνίας και της παραλαβής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από τους κατοίκους – ιδιοκτήτες γης της περιοχής έχει ανατεθεί στο ιδρυτικό μέλος του Ι.Π.Α.Π. κ. Απόστολο Χήρα, τηλ: 697 40 65 499.


Κατερίνη 11 Αυγούστου 2017
Για το Δ.Σ. του Ι.Π.Α.Π.
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Τάσος Γκρέμος Χαρούλα Σοφιανίδου
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Χήρας Απόστολος