Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Μαθήματα στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης

Μαθήματα στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης
Στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης λειτουργεί τμήμα θεωρητικών για ενήλικες.
Πληροφορίες στο τηλ. 6972458810, Διευθυντή Χαράλαμπο Ναβροζίδη.