Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Πέμπτη σήμερα 16 Νοεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Πέμπτη σήμερα 16 Νοεμβρίου 2017