Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε έκτακτη σύσκεψη (σήμερα και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο), του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δ. Κατερίνης( ΣΤΟ) με θέμα «την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Κατερίνης»

Πρόσκληση σε έκτακτη σύσκεψη (σήμερα και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο), του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δ. Κατερίνης( ΣΤΟ) με θέμα «την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Κατερίνης»
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε την 16η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο Δήμο Κατερίνης (1ος όροφος, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σε έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης...

προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασισθούν τα έκτακτα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης που πρέπει να ληφθούν, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις από την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν το Δήμο Κατερίνης από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ