Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

"Η αγωγή των παιδιών αποκαλύπτει την ποιότητα της συζυγίας". Ομιλία στον Ι.Ν. Αγίας Άννης Κατερίνης

"Η αγωγή των παιδιών αποκαλύπτει την ποιότητα της συζυγίας". Ομιλία στον Ι.Ν. Αγίας Άννης Κατερίνης