Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Δήλωση Ευάγγελου Κήπου για την απόφαση καθαίρεσης του.

Δήλωση Ευάγγελου Κήπου για την απόφαση καθαίρεσης του.
Δήλωση του Ευάγγελου Κήπου για την απόφαση καθαίρεσης του και γνωστοποίηση παραίτησης του Δημητρίου Τζήμα, κοινοτικού συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας.

Ευάγγελος Κήπου:

"Η απόφαση καθαίρεσης μου από τη θέση του Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης είναι και τυγχάνει παντελώς αναιτιολόγητη, απαράδεκτη, άκυρη και όλως αντιδημοκρατική, διότι εγώ δεν παρέβην κανόνες. Δεν έχει απολύτως κανένα ηθικό και νομικό έρεισμα με βάση την κείμενη νομοθεσία που έχει τροποποιηθεί, υπεραμύνομαι σθεναρά και ανυποχώρητα των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας που δημοκρατικά με εξέλεξε με 800 και άνω ψήφους πρώτο τοπικό σύμβουλο Δημ.Κοιν. Καλλιθέας, αντιθέτως ο διορισθείς έλαβε 230 ψήφους!
Επιφυλάσσομαι αφού λάβω πλήρη γνώση του πρακτικού του συνδιασμού, να προσβάλλω την ανωτέρω και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη."
Η διαγραφή του κ. Κήπου:

Παραίτηση και δήλωση Δημητρίου Τζήμα: