Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Υπογραφή σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Υπογραφή σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου – Ολύμπου
Υπογραφή σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας για την πράξη: ''ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ'' μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Υπογράφηκε στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, η σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας για την πράξη: '' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ'' μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφίας Μαυρίδου και του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου, Κωνσταντίνου Δημόπουλου.


Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας είναι η τεχνική στήριξη (υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας) του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή μελετών που απαιτούν τη γνώση Μηχανολόγου Μηχανικού. Συγκεκριμένα, με την παρούσα σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας, επιδιώκεται η ενίσχυση του Δήμου Δίου – Ολύμπου σε προσωπικό με γνώσεις Μηχανολόγου Μηχανικού, προκειμένου ο Δήμος να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες στον τομέα των τεχνικών έργων – προμηθειών-που απαιτούν αντίστοιχη ειδικότητα και τεχνογνωσία- καθόσον στερείται παντελώς υπαλλήλου με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της, έως 12 μήνες. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των συμβαλλομένων. Επίσης, δεν περιλαμβάνει αμοιβή για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ