Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Αρχιμανδρίτης Παύλος Ντούρος: Κανείς δεν δικαιούται να παραχαράσει αυτό που βρίσκεται μες την καρδιά μας. (Διαβούλευση για την Μακεδονία στην Κατερίνη 28/1/18)