Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Ας θυμηθούμε τα παλιά... Η συγκέντρωση του ΟΧΙ στην Κατερίνη

- 3 Ιουλίου 2015 η συγκέντρωση των υποστηρικτών του ΟΧΙ στην Κατερίνη -

Του ΟΧΙ που έγινε ΝΑΙ...Πως η απόφαση του ελληνικού λαού όχι απλά δεν έγινε σεβαστή από την κυβέρνηση, αλλά εφαρμόστηκε ακριβώς το αντίθετο από την βούληση του...