Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΕΣ

Το 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας του Ο.Ε.Ε., σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 5 ωρών:


Χώρος διεξαγωγής:

- Κατερίνη, την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, στο Επιμελητήριο Πιερίας, στη Συνεδριακή Αίθουσα ( 1ος όροφος), 28ης Οκτωβρίου 9 από τις 9.30΄ έως τις 14.30΄, με θέμα: ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3:

 Από την πρακτική και επιστημονική ματιά του μάχιμου Λ/Φ

 Μία πρώτη ανάλυση της δομής και της λειτουργικότητάς του με

πρακτικά παραδείγματα ασκήσεων για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. 30 ΣΗΜΕΙΑ SOS: τα βήματα στην προετοιμασία για το κλείσιμο

της χρήσης 2017

 Εργασίες τέλους χρήσης με βάση τα ΕΛΠ σε απλογραφικά και διπλογραφικά

διπλογραφικά βιβλία

 Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων 31-12-2017

 Βήμα -βήμα οι λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, ο προσδιορισμός

των αποτελεσμάτων (λογιστικών και φορολογητέων) σύνταξη των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 Ε.Λ.Π ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Ανάλυση βασικών διατάξεων - Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου, σύμφωνα

με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 Είδη φορολογικών ελέγχων - έλεγχος από το γραφείο ή επιτόπιος .

 Τι πρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση και ο Λογιστής για τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο.

 Επανέλεγχος πότε προβλέπεται ( «νέα στοιχεία» « συμπληρωματικά στοιχεία»)

 Ποινολόγιο

 Παραγραφή

 Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών- τι ισχύει.

 Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου – Η τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά

 Παραδείγματα -Ασκήσεις Σύντομη ανασκόπηση του 2017 με τα κυριότερα γεγονότα στο φορολογικό τοπίο.Μέσα στον κυκεώνα νόμων, πολυνομοσχεδίων, αποφάσεων και

εγκυκλίων υπάρχουν σημαντικά χρηστικά θέματα που χρήζουν

επισήμανση για τους συναδέλφους Λ/Φ.

Όπως: οι νέες ρυθμίσεις για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας,

τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, κλπΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Γιώργος Χριστόπουλος – Φοροτεχνικός, εισηγητής φορολογικών σεμιναρίων,

Συγγραφέας, πρώην καθηγητής ΤΕΙ


Μετά από κάθε ενότητα του σεμιναρίου, θα ακολουθεί συζήτηση και θα δοθούν απαντήσεις.


*Προϋποθέσεις συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης (2018) και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης (2018).

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης, έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ στο e-mail: oee4pt@oe-e.gr, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 28/02/2018, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 28/02/2018, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.


Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, με e-mail: oee4pt@oe-e.gr

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.Με εκτίμηση

Κιτιξής Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος 4ου Π.Τ. του ΟΕΕ