Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-Ολύμπου το ψήφισμα που κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση» σχετικά με το προσωπικό γενικών καθηκόντων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Στο Δήμο μας απασχολούνται δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι/νες στο πλαίσιο της ΚΥΑ ( Αριθ. 6.15107/5.12840 ΦΕΚ 3975 Β/12-12-2016) που αφορά την απασχόληση ανέργων μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους της Χώρας με ειδικότητες ΔΕ Γενικών Καθηκόντων σχολείων .

Με την παρουσία και την προσφορά τους συμπληρώθηκε ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων σε βοηθητικό προσωπικό που υπάρχει στο Δημόσιο Σχολείο και επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία του σε τομείς όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σίτιση, η επιστασία των σχολείων κ.λπ.

Κατά κοινή ομολογία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών) η συμβολή τους στην ομαλή λειτουργία του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην καθημερινή αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που προκύπτουν μέσα στη σχολική κοινότητα ήταν σημαντική, απόλυτα χρήσιμη και απαραίτητη.

Δυστυχώς, παρά την αποδεδειγμένη μεγάλη αναγκαιότητα παραμονής τους, η εργασία τους -λόγω της οκτάμηνης διάρκειας του προγράμματος- πρόκειται να τερματιστεί σύντομα και μάλιστα πριν από τη λήξη της σχολικής περιόδου, δημιουργώντας εκ νέου σοβαρότατες δυσκολίες και ανυπέρβλητα εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Για τους παραπάνω λόγους, ως Δ.Σ. Δήμου Δίου-Ολύμπου, υποστηρίζουμε το δίκαιο αίτημα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας θεωρώντας ηθικά σωστό για τους υπάρχοντες εργαζόμενους, αλλά και λόγω των μεγάλων ελλείψεων και αναγκών των σχολείων και απαιτούμε σε πρώτη φάση να προχωρήσετε άμεσα στη χρονική επέκταση της διάρκειας του προγράμματος τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της σχολικής περιόδου 2017 – 2018, και σε δεύτερη, την άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για δημιουργία μόνιμων θέσεων γραμματειακής και γενικής στήριξης των σχολείων του δήμου μας.

Επίσης, θεωρούμε επιτακτικά αναγκαίο να δρομολογήσετε άμεσα τις σχετικές απαραίτητες διαδικασίες κάλυψης των συγκεκριμένων ελλείψεων και αναγκών του Δημόσιου Σχολείου, με την πρόσληψη εργαζομένων με ειδικότητες Γενικών Καθηκόντων Σχολείων και Σχολικών Βοηθών σε όλα τα σχολεία, με μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα με την απαραίτητη και αναγκαία κρατική χρηματοδότηση. Σε έναν τέτοιο σχεδιασμό πρέπει να ενταχθούν και οι ήδη υπηρετούντες συμβασιούχοι-ες στην καθαριότητα των σχολείων.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Δίου-Ολύμπου
Κατερίνα Κουρίτα