Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το ΔΙΚΤΥΟ_ Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης, ομάδα νέων της πόλης που οργάνωσε τον περασμένο Νοέμβριο τη Συν-Θέση Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης και το Δήμο Κατερίνης σας προσκαλούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με σκοπό τη διαβούλευση για το προσχέδιο του Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ́17- ́27».


Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο των περιφερειακών, δια ζώσης διαβουλεύσεων με νέους της χώρας και υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και το Europe Direct του Δήμου Θεσσαλονίκης.


Άμεσοι στόχοι της δράσης αυτής είναι:- Η ενδυνάμωση των νέων σε τοπικό επίπεδο
- Η γνωριμία των νεαρών πολιτών της Κατερίνης με τις διαδικασίες διαλόγου και νεανικών θεμάτων
- Η παραγωγή ποιοτικών προτάσεων για τον εμπλουτισμό του πλαισίου δράσεων «Νεολαία ΄17-΄27», ειδικά μέσα από την οπτική των νέων μιας επαρχιακής πόλης.


Βασική προτεραιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ αποτελεί εξάλλου η συνδιαμόρφωση του «Νεολαία ́17- ́27» από την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο της επίσημης υιοθέτησής του, με τη συμμετοχή των ίδιων των νέων και των οργανώσεών τους, καθώς και με τη συμμετοχή φορέων υποστήριξής τους, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, και συμπληρωματικά στις διά ζώσης τοπικές διαβουλεύσεις, το προσχέδιο του «Νεολαία ́17- ́27» θα τεθεί και σε ηλεκτρονική διαβούλευση.


Οι θεματικές που θα συζητηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης είναι οι ακόλουθες:

(1) Αξιοπρεπής εργασία

(2) Ποιοτική εκπαίδευση

(3) Καλή υγεία και ευεξία των νέων

(4) Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή

(5) Φιλική και ανοικτή προς τους νέους κοινωνία

(6) Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των νέων

(7) Προαγωγή της αυτονομίας των νέων και διευκόλυνση της μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή
(8) Επιχειρηματική ανάπτυξη των νέων


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00 πμ στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο "ΕΚΑΒΗ" (Ισόγειο) του Δήμου Κατερίνης, 7ης Μεραρχίας 10.


Απευθύνεται σε όλους τους νέους της Πιερίας ηλικίας από 15 μέχρι 30 ετών και στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Αιτήσεις μέχρι 20 Μαρτίου στο https://goo.gl/Tqkti2. Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας!


#ΚατερίνηΑλλιώς

------

ΣΥΝ-ΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

W: www.katerinisimulation.gr

FB: www.facebook.com/katerinisimulation

E: info@katerinisimulation.gr