Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 15.05.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.
6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2018.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 
2.
Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 79.000,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3.
Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και σήμανσης τμημάτων οδού Λιτοχώρου – Πριονίων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
4.
Λήψη απόφασης για την επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018. (Εισήγηση Μπαμπανίκας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος).
5.
Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λεπτοκαρυάς σε αίθουσα Δημητρίου Μυλωνέρου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος). 
6.
Αποδοχή ποσού 400.000,00 € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν  από τη θεομηνία του Νοεμβρίου 2017  στις υποδομές του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Δίου - Ολύμπου, και 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
7.
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
8.
Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Πλαταμώνα» και τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
9.
Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Κατασκευή αγωγών για μεταφορά νερού από πηγές Αγίας Κόρης σε δεξαμενές νερού στη Δ.Ε. Δίου» και τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισήγηση  Καλαϊτζής Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος).           
10.
Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή ύδρευσης μέχρι είσοδο οικισμού» και τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος)..
11.
Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Αναβάθμιση διυλιστηρίου Λιτοχώρου» και τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημ. Σύμβουλος).
12.
Ονοματοδοσία οδών Π. Παντελεήμονα. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
13.
Παράταση του χρόνου της σύμβασης για τη μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε. Λιτοχώρου Δήμου Δίου - Ολύμπου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του 20 του Ν. 716/77. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
14.
Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού Λιτοχώρου (Αγίου Νικολάου)» (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
15.
Επιχορήγηση του “Πολιτιστικού Ομίλου Λιτοχώρου”. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
16.
Επιχορήγηση της αστικής Μ.Κ.Ε. “Olympus Marathon”. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
17.
Αποδοχή απόφασης τιμολόγησης παροχετευμένων λυμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο βιολογικό Κατερίνης. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
18.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή κεντρικών προσαγωγών Ν. Πόρων – Πλαταμώνα – Ν. Παντελεήμονα – Σκοτίνας – παραλιακών οικισμών και αντλιοστάσιο Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
19.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
20.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
21.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
22.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στις Τ.Κ. Δίου – Πλατανακίων – Αγ. Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας και ν. Εφέσου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
23.
Διαγραφή τέλους σύνδεσης με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου, του παλιού ιδιοκτήτη και επαναβεβαίωση του τέλους στον νέο χρήστη, αντίστοιχα. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
24.
Έγκριση της αριθμ. 8/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. σχετικά με ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.   
25.
Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
26.
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 60,00  € στον Καρανικόλα Νικόλαο του Γεωργίου  ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 
27.
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 305,15  € στον Τσιλιμίγκα Χρήστο του Θεοδώρου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντ/χος). 
28.
Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Δίου - Ολύμπου. (Εισήγηση Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος). 
29.
Πρόσληψη λόγω απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω τοκετού και συγκεκριμένα ειδικότητας/κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος). 
30.
Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου. (Εισήγηση  Καλαϊτζής Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος).           
31.
Διαπίστωση  αδυναμίας καθαρισμού ρεμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011). (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
32.
Υποβολή πρότασης για την ένταξη του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έργο με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
33.
Ορισμός του Κατέλα Ευαγγέλου ως εκπροσώπου των ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας 010802 στο Ο.Τ. Γ184, για να καταβάλει τις οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους, που προκύπτουν με βάση τις 196ης & 206ης διορθωτικές της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
34.
Ορισμός των Γιάντσιου Σταματίας και Γιάντσιου Αικατερίνης ως εκπροσώπων των ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας 011007 στο Ο.Τ. Γ180, για να καταβάλουν τις οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους, που προκύπτουν με βάση την  157η διορθωτική της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
35.
Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης δημοτικής έκτασης για την ιδιοκτησία με κωδικό 011007 στο Ο.Τ. Γ180 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς μετά από αίτηση των Γιάντσιου Σταματίας, Αικατερίνης, Μάρθας. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
36.
Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης δημοτικής έκτασης για την ιδιοκτησία με κωδικό 011007 στο Ο.Τ. Γ180 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς μετά από αίτηση του Κατέλα Ευάγγελου του Αθανασίου. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
37.
Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 80 οικοπέδου εκτάσεως 400,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα στους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου Καπέτα Βασιλείου του Γεωργίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
38.
Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 142 οικοπέδου εκτάσεως 306,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα στους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου Χαλατσογιάννη Γεωργίου του Ιωάννη. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
39.
Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 158 οικοπέδου εκτάσεως 330,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα στους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου Ζιάγκαλου Ευαγγέλου του Μάρκου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
40.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
41.
Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής έργων – εργασιών έτους 2018. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
42.
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών – έργων - εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
43.
Λήψη απόφασης για εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
44.
Τροποποίηση της αριθμ. 40/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους κινητής τηλεφωνίας.  (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
45.
Λήψη απόφασης για τη σύγκληση συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κονταριώτισσας κατά τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο & Αύγουστο. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
46.
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΕΟΟΑ για την ανάληψη από τον Δήμο των δικαιωμάτων έκδοσης εκτύπωσης, επανεκτύπωσης  και διάθεσης 3 τόμων της ομοσπονδίας με θέμα τον Όλυμπο. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς)
47.
Εκμίσθωση θερινής βοσκής Φτέρης Καρίτσας δυναμικότητας 2.934,68 ha (Δημοσίου Δάσους συμπλέγματος Σκοτεινών – Φτέρης – Πλατανορέματος)”. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
48.
Έγκριση ψηφίσματος ΚΕΔΕ για το νομοσχέδιο «Κλεισθένης». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
49.
Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
50.
Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στο Δικηγόρο Δημήτριο Μέλισσα, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος