Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (πρώην ΟΑΕΕ)

Αναρτήθηκε η εισφορά για τον 3Ο /2018 ο οποίος μπορεί να πληρωθεί εμπρόθεσμα έως 18-5-2018. Επίσης ολοκληρώθηκε ο συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017.


Για όσους ασφαλισμένους υπάρχει ποσό επιστροφής μπορούν είτε να κάνουν αίτηση, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έως 31-5-2018, για να γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές εισφορές, είτε να καταχωρήσουν αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ώστε να πιστωθεί το ποσό της επιστροφής στον τραπεζικό τους λογαριασμό εντός διμήνου.

Για όσους ασφαλισμένους ο συμψηφισμός βγάζει χρέωση η πληρωμή θα γίνει σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις αρχίζοντας με πρώτη δόση στις 31-5-2018 και τελευταία δόση στις 30-9-2018 με ταυτόχρονη πληρωμή των τρεχουσών εισφορών.

ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (πρώην ΟΑΕΕ)