Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 15.06.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1.
8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2018.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
2.
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων A΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3.
Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων & εργασιών. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
4.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του «Κατασκευή ειδικού ελαστικού δαπέδου γηπέδων καλαθοσφαίρισης στη Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση  Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
5.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του «Κατασκευή ειδικού ελαστικού δαπέδου γηπέδων καλαθοσφαίρισης στη Δ.Κ. Λιτοχώρου». (Εισήγηση  Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
6.
Έγκριση του 1ου (ΑΠΕ)  και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.  του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης  Νοεμβρίου 2017». (Εισήγηση  Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
7.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Δίου – Ολύμπου & Δήμου Κατερίνης». (Εισήγηση  Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
8.
Διαγραφή οφειλών από τους αριθμ. 1416/2018 & 1417/2018 χρηματικούς καταλόγους για τον οφειλέτη Τσιάρα Χρήστο λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9.
Λήψη απόφασης επι αιτήματος για πρόωρη λύση μίσθωσης λόγω οικονομικής κρίσης και αφορά μισθωμένο Δημοτικό ακίνητο στη Δ.Κ. Πλαταμώνα. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
10.
Εξέταση αίτησης της ASTIKA TOURS Τουριστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ περί έγκρισης διαδρομών τουριστικού τρένου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
11.
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του ορειβατικού καταφυγίου στη θέση «Κρεβάτια» της Τ.Κ. Βροντούς του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12.
Έγκριση και διάθεση δαπάνης εν όψει των καλοκαιρινών  εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει και θα συμμετέχει ο Δήμος  Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
13.
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών – έργων - εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
14.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων  για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου και 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση  Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
15.
Λήψη απόφασης για κατανομή ΣΑΤΑ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
16.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αίθουσας στο Σύλλογο Αιμοδοσίας Κονταριώτισσας. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
17.
Έγκριση απόφασης της ΔΕΥΑΔΟΛ σχετική με την τιμολογιακή πολιτική της. (Εισήγηση  Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος). 
18.
Ψήφιση πιστώσεων τουριστικής προβολής. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
19.
Έγκριση και διάθεση δαπάνης για παράθεση γεύματος σε διευθυντές και εκπροσώπους εκπαιδευτικών φορέων. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
20.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016).    (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
21.
Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου - Ολύμπου και της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» (Εισήγηση  Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος). 
22.
Λήψη απόφασης για εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος