Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Όλοι στην μηχανοκίνητη πορεία για την Μακεδονίας μας. Στην Κατερίνη, στον Ι.Ν. Αγίας Άννης.