Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Η... ατυχία να είσαι πολύτεκνος!

Αφού η κυβέρνηση πετσόκοψε ή και κατάργησε ακόμα τα επιδόματα των πολυτέκνων οικογενειών, τώρα τους πετάει και έξω από τα κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΗ!

Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πολύ χειρότερο...Αφού λοιπόν η κυβέρνηση αποκλείει τους πολύτεκνους από την δυνατότητα να έχουν μειωμένη ΔΕΗ, τους βάζει να πληρώνουν και "ΥΚΩ", δηλαδή χρεώσεις υπέρ Νησιών-Κοινωνικό Τιμολόγιο και υπέρ πολυτέκνων!!!

Δηλαδή από την μία τους κόβει τις ελαφρύνσεις που είχαν και από την άλλη τους βάζει να πληρώσουν παραπάνω για άλλες κατηγορίες πολιτών και για άλλους πολύτεκνους!!!


Δείτε σημερινό λογαριασμό ρεύματος σε πολύτεκνη οικογένεια της πόλης μας.
*Στα χέρια της "ΑΛΗΘΕΙΑΣ" βρίσκεται τόσο ο αναλυτικός λογαριασμός ρεύματος όσο και η φορολογική δήλωση της πολύτεκνης οικογένειας.