Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

386. 6 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα "ΦιλόΔημος". Τα ποσά που αντιστοιχούν στους τρεις Δήμους της Πιερίας.

Μέχρι στιγμής, με πλήρη έλεγχο αλλά και ταχύτατες διαδικασίες, έχουν εγκριθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 368.647.254,79 ευρώ για 264 δήμους σε όλη την επικράτεια...

τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 326.729.636,64 ευρώ, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το μεγάλο ενδιαφέρον των δήμων οδήγησε ήδη στην αναθεώρηση των προβλεπόμενων διαθέσιμων πόρων για τα δύο προγράμματα. Από τον αρχικό, συνολικό, προϋπολογισμό των 740 εκατ. ευρώ για το 2018, οι πρώτες επτά (7) Προσκλήσεις που ενεργοποιήθηκαν προβλέπουν 805 εκατ. ευρώ και έπεται συνέχεια. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις ενισχύουν την προοπτική πλήρους αξιοποίησης συνολικού ποσού των 2,3 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Αναλυτικά στους τρεις Δήμους της Πιερίας αναλογούν:


Δήμος Κατερίνης

Για παιδικές χαρές: 257.000
Για σχολικά κτίρια: 738.900
Σύνολο: 995.900Δήμος Πύδνας - Κολινδρού

Για σχολικά κτίρια: 62.999.54
Για αποχέτευση: 993.984
Για Ύδρευση: 1.325.820.4
Σύνολο 2.382.803.94Δήμος Δίου - Ολύμπου

Για σχολικά κτίρια: 126.900