Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάσεις ΠΥΣΔΕ 26, 27, 28-9-2018 - Ενημερωτικό Δελτίο των Αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Θέμα: Συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 26, 27 & 28-09-2018 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Προσωρινές τοποθετήσεις και αποσπάσεις σε λειτουργικά κενά των σχολείων Γενικής Αγωγής, του Μουσικού σχολείου, καθώς επίσης και συμπληρώσεις του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών.

Οι παραπάνω τοποθετήσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης και πάρθηκαν ομόφωνα, διότι με την πίεση των αιρετών δεν τοποθετήθηκε κανένας εκπ/κός σε περισσότερα από τρία σχολεία, μολονότι η νομοθεσία επιτρέπει τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι και σε πέντε σχολεία.

Σε μία συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ04.01 μειοψηφήσαν οι δύο αιρετοί, διότι ελλείψει προσωπικού, τοποθετήθηκε στο ΓΕΛ Αιγινίου χωρίς να ληφθεί υπόψη η αίτησή του και το γεγονός ότι ήταν πρώτος σε μόρια μετάθεσης.

Θέμα 2ο: Έγκριση ολιγομελών τμημάτων σχολικής μονάδας στο μάθημα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, λόγω εγγραφών προσφύγων μαθητών και ιδιαίτερων κτιριακών συνθηκών.

Θέμα 3ο: Δύο αιτήσεις εκπ/κών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα και οι δύο.

Θέμα 4ο: Μία αίτηση θεραπείας εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02 σχετικά με τις αποσπάσεις στο Μουσικό σχολείο.

Το αίτημα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1 (μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ), μολονότι η εκπ/κός είχε περισσότερα μόρια από τον τοποθετηθέντα.

Θέμα 5ο: Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας ενός αναπληρωτή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ87.04, κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 6ο: Αιτήματα 21 εκπ/κών, που αφορούσαν την τοποθέτησή τους ή τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Τα 15 εξ αυτών ικανοποιήθηκαν ομόφωνα, το ένα ικανοποιήθηκε εν μέρει, ενώ τα 5 δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν προς το παρόν.

Θέμα 7ο: Ακρόαση αιτήματος εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ06.

Το αίτημα δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί προς το παρόν, λόγω μη ύπαρξης εναλλακτικής λύσης.

Θέμα 8ο: Αιτήματα τριών Δ/ντών σχολικών μονάδων ώστε να τους διατεθεί εκπ/κός για γραμματειακή υποστήριξη.

Τα αιτήματα θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού ολοκληρωθούν οι προσωρινές τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά.

Θέμα 9ο: Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτή ειδικής αγωγής ειδικότητας ΠΕ04.02 σε τμήματα ένταξης.

Θέμα 10ο: Λειτουργικά κενά για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπ/κών για τα ΔΥΕΠ ( Δομές υποδοχής εκπ/σης προσφύγων).

Αφού ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν υπήρχε ενδιαφέρον από κανέναν εκπ/κό θα δοθούν: ένα κενό για αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στην ειδικότητα ΠΕ02 και ένα για αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου στην ειδικότητα ΠΕ86 (12 ωρών ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι προσωρινές τοποθετήσεις, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και τα συμπληρώματα στις περισσότερες ειδικότητες, με εξαίρεση ελάχιστα κενά των τεχνικών ειδικοτήτων που θα καλυφθούν την επόμενη εβδομάδα.

2) Ακόμη μία χρονιά αποδεικνύεται ότι ο τρόπος με τον οποίο εξάγονται τα λειτουργικά κενά σε επίπεδο νομού για τη διενέργεια των αποσπάσεων, αλλά πολύ περισσότερο η χρονική στιγμή, που ζητούνται από το Υπουργείο, είναι λανθασμένη, αφού δεν υπάρχει ασφαλής εικόνα για τον αριθμό των μαθητών και τον αριθμό των τμημάτων στις σχολικές μονάδες όταν μέχρι και σήμερα εν μέσω των τοποθετήσεων επιτρέπονται μετακινήσεις μαθητών.

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ εμφανίζονταν μεγάλα πλεονάσματα σε πολλές ειδικότητες στους πίνακες των λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων (αφού αυτά προκύπτουν από αλγεβρικά αθροίσματα, που δεν εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες και επιπλέον δε δίνεται η δυνατότητα διορθωτικής παρέμβασης στα ΠΥΣΔΕ), σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας εκπ/κός στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας με μηδενικό ωράριο στις ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ78 και ΠΕ80. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να ζητηθούν στο άμεσο μέλλον αναπληρωτές τη στιγμή που πολλοί μόνιμοι εκπ/κοί δεν αποσπάστηκαν στο Νομό μας, καθώς επίσης και ότι δεν μπορούν να διευκολυνθούν στις τοποθετήσεις πολλοί εκπ/κοί, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, μετακίνησης , οικονομικά και άλλα.


ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6940044993


ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6930478469

Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών