Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018 ΦΣΛ ΟΛΥΜΠΟΣ·ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Πρός τα μέλη του Λιτόχωρο, 16 Οκτωβρίου 2018 Φυσιολατρικού Συλλόγου Λιτοχώρου «ΟΛΥΜΠΟΣ». ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Αγαπητά μέλη,

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φυσιολατρικού Συλλόγου Λιτοχώρου «ΟΛΥΜΠΟΣ» αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. (16/10/2018), να συγκληθεί την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Ιθακησίου 1 Λιτόχωρο.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει πάλι την Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

1. Κατά το άρθρο 24 του Καταστατικού ,δικαίωμα εκλέγειν έχουν τα τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

2. Κατά τα άρθρα 13,14,24 του καταστατικού, δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού του συλλόγου, κάθε υποψήφιος είναι απαραίτητο να έχει συμπληρώσει 6 ορειβατικές – πεζοπορικές αναβάσεις ή εκδρομές ή λοιπές από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Συλλόγου,σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει τις 6 δραστηριότητες σύμφωνα με την πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου,τότε γίνονται αποδεκτές αυτομάτως οι υποψηφιότητες με τις αμέσως περισσότερες συμμετοχές.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 14 καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 24 Οκτωβρίου 2018.

Για τον
Φυσιολατρικό Σύλλογο Λιτοχώρου
«ΟΛΥΜΠΟΣ»
ΤΟ Δ.Σ.