Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Πρόσληψη Εθνοφυλάκων για το "Στρδο ΠΟΥΛΟΥ" στον Σβορώνο Πιερίας.

Η 680 ΠΑΠ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Εθνοφυλάκων για την φύλαξη των στρατοπέδων της. Στην Πιερία η προκήρυξη αφορά το 3ο ΛΠ Σβορώνου Πιερίας (Στρδο ΠΟΥΛΟΥ).
Η τρέχουσα ημερήσια αποζημίωση είναι 15 ευρώ/μέρα, με τρέχουσα ημερήσια απασχόληση 3-4 ώρες/μέρα.

Η επιλογή των Εθνοφυλάκων θα γίνει με κριτήρια (ανεργία, πολύτεκνοι, έγγαμοι κλπ.), ενώ απαιτείται και η προσκόμιση διάφορων δικαιολογητικών.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους έως και τις 12 Νοεμβρίου 2018 στα κατατόπι στρατόπεδα.

Από την Στρατιωτική Υπηρεσία.