Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Διενέργεια εξετάσεων Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων (Δεκέμβριος 2018)

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης για διενέργεια εξετάσεων Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων (Δεκέμβριος 2018).


Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι προγραμματισμένες εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 με ώρα έναρξης 9.00 το πρωί.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθουσα ειδικών εξετάσεων ADR και στην αίθουσα εξέτασης Κ.Ο.Κ. της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι).


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ