Κυριακή, 5 Μαΐου 2019

Ευαγγελόπουλος Ναούμ (Μάκης). Πώς ψηφίζουμε στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στις 26 Μαΐου 2019; Οδηγός εκλογών.

Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διενεργηθούν ταυτόχρονα την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Ας δούμε τη διαδικασία ψηφοφορίας:


Στο Δήμο Κατερίνης ψηφίζουμε ως εξής:

1η κάλπη - Δημάρχου &Δημοτικών Συμβούλων

Σε αυτήν την κάλπη ψηφίζουμε Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Κατερίνης. Εκεί θα βρούμε ψηφοδέλτια συνδυασμών με επικεφαλής υποψήφιους Δημάρχους με Δημοτικούς Συμβούλους.

Όσοι ψηφίζουν στην: 

• Περιφέρεια Κατερίνης–βάζουν έως 3 σταυρούς για Δημοτικό Σύμβουλο από εκλογική περιφέρεια Κατερίνης και έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο άλλης περιφέρειας
• Περιφέρεια Ελαφίνας - βάζουν έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο από εκλογική περιφέρεια Ελαφίνας και έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο άλλης περιφέρειας
• Περιφέρεια Κορινού - βάζουν έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο από εκλογική περιφέρεια Κορινού και έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο άλλης περιφέρειας.
• Περιφέρεια Παραλίας - βάζουν έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο από εκλογική περιφέρεια Παραλίας και έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο άλλης περιφέρειας
• Περιφέρεια Πέτρας - βάζουν έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο από εκλογική περιφέρεια Πέτρας και έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο άλλης περιφέρειας
• Περιφέρεια Πιερίων - βάζουν έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο από εκλογική περιφέρεια Πιερίων και έως 1 σταυρό για Δημοτικό Σύμβουλο άλλης περιφέρειας

2η κάλπη – Κοινοτικών/Τοπικών Συμβούλων


Σε αυτή τη κάλπη ψηφίζουμε μόνοΚοινοτικούς/Τοπικούς Συμβούλους σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από τους Δημάρχους &Δημοτικούς Συμβούλους. Εκεί θα βρούμε ψηφοδέλτια συνδυασμών αποκλειστικά για τα κοινοτικά/τοπικά συμβούλια με υποψήφιους κοινοτικούς/τοπικούς συμβούλους αλφαβητικά (χωρίς επικεφαλής).

Σε αυτά ψηφίζουμε ανάλογα με το εκλογικό Δημοτικό Διαμέρισμα που είμαστε δηλωμένοι και βάζουμε έως 2 σταυρούς.

Τα Κοινοτικά συμβούλια είναι:

Κατερίνης, Αγ. Δημητρίου, Αρωνά, Ελατοχωρίου, Άνω Αγίου Ιωάννη, Κάτω Αγίου Ιωάννη, Βρύας, Εξοχής-Τόξου, Καταλωνίων, Ελάφου, Γανόχωρας, Καλλιθέας, Παραλίας, Κορινού, Λαγόραχης, Κάτω Μηλιάς, Κούκου, Μοσχοποτάμου, Νεοκαισάρειας, Λόφου – Ράχης, Μοσχοχωρίου, Περίστασης, Σβορώνου, Σεβαστής, Π. Κεραμιδίου, Ρητίνης, Νέας Τραπεζούντας, Τριλόφου, Φωτεινών.Για τη Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας στη Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ψηφίζουμε ως εξής
3η κάλπη -Περιφερειάρχη &Περιφερειακών Συμβούλων


Σε αυτήν την κάλπη ψηφίζουμε Περιφερειάρχη &Περιφερειακούς Συμβούλους. Εκεί θα βρούμε ψηφοδέλτια συνδυασμών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επικεφαλής υποψήφιους Περιφερειάρχες με υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους αλφαβητικά χωρίς επικεφαλής Αντιπεριφερειάρχη. Εκεί βάζουμε έως 2 σταυρούς.


Ευαγγελόπουλος Ναούμ (Μάκης) Υποψ. Κοινοτικός/Τοπικός Σύμβουλος Κατερίνης «Εκκίνηση» Κώστας Κουκοδήμος