Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου "Ιωάννης Σακελλαρίδης"

Μετά τις εκλογές της Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου "Ιωάννης Σακελλαρίδης", που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019...

και την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη συνεδρίαση των νέων μελών του Δ.Σ. και έγινε η ανάθεση των καθηκόντων σύμφωνα με το καταστατικό.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει όπως παρακάτω:


Πρόεδρος: Παναγιώτης Χρυσικός
Αντιπρόεδρος και Ταμίας : Δημήτριος Ζησκάτας
Γεν.Γραμματέας και ‘Εφορος Τύπου, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων: Βασιλική Μπελέμη ‘Εφοροι Τετράφωνου Τμήματος: Μελπομένη Κουτσιμανή και Γρηγόριος Αδαμόπουλος
‘Εφοροι Παιδικού Τμήματος: Λουΐζα Γκανάτσιου και Ολυμπία Δουλτσίνου
‘Εφοροι Τμήματος Καντάδας: Γρηγόριος Αδαμόπουλος και Βασίλειος Ευγενής
‘Εφορος Τράπεζας Αίματος: Βασίλειος Ευγενής
‘Εφορος Υλικού και Ενδυμασιών: Ελευθερία Φρασιόλα


Για το Δ.Σ. 
Γεν. Γραμματέας Πρόεδρος 
Βασιλική Μπελέμη Παναγιώτης Χρυσικός