Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:Θέμα 1: Τροποποίηση Οργανισμού Επιμελητηρίου Πιερίας:

Απόφαση Τροποποίησης Οργανισμού Επιμελητηρίου Πιερίας μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. λόγω λύσης της.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Είσπραξη τελών Γ.Ε.ΜΗ. από Α.Α.Δ.Ε.:

Απόφαση εξουσιοδότησης της Κ.Ε.Ε.Ε. για την ηλεκτρονική αποστολή των τελών Γ.Ε.ΜΗ. για είσπραξη από τη Δ.Ο.Υ.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: «2η Διεθνής Έκθεση “FoodPanorama Expo & Οινογεύσεις 2019” & “Cyprus HoReCa Expo 2019”» στη Λευκωσία της Κύπρου, 9-10/11/2019:

Απόφαση για συμμετοχή στην έκθεση.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 4: Γενική έκθεση «26η Διεθνής Έκθεση Τιράνων» στα Τίρανα της Αλβανίας, 23-26/11/2019:

Απόφαση για συμμετοχή στην έκθεση.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5: Έκθεση Ιωαννίνων «Τουριστικό Πανόραμα» 3-7/4/2019:

Απόφαση έγκρισης πληρωμής ποσού 930.00€.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 6: Παράθυρα πίσω πλευράς κεντρικού κτιρίου:

Απόφαση έγκρισης πληρωμής ποσού 2,480.00€.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 7: Καταβολή συνδρομών έτους 2019 (από έσοδα 2018), σε Σ.Ε.Β.Ε., Σ.Β.Β.Ε. και Σ.Ε.Β.:

 Απόφαση έγκρισης πληρωμής ποσών 153.79€ + 285.61€ + 255.28€ αντίστοιχα.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 8: Δαπάνες Ιουλίου 2019:

Έγκριση.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 9: Προκήρυξη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη:

Έγκριση προκήρυξης για αποστολή στο Α.Σ.Ε.Π. προς τελική έγκριση.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 10: Προμήθεια εκθεμάτων για τον μόνιμο εκθεσιακό χώρο παραδοσιακών επαγγελμάτων.

 Έγκριση ποσού 12,000.00€.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 11: Βράβευση περιπτέρων «10ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας - Κεντρικής Μακεδονίας»

Έγκριση διαδικασίας.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 12: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ