Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

AYPIO OΛOKΛHPΩNETAI H ΠPOETOIMAΣIA TOY ΠIEPIKOY ΣTON BΩΛAKA

KAΠOIA AΠ TA TAKTIKA KOMMATIA ΠOY ΔOYΛEΨE O ΠPOΠONHTHΣ ME TOYΣ ΣYNEPΓATEΣ TOY KATAΓPAΦHKAN ME drone...

KAI ANAΛYΘHKAN ME ΣTOXO THN EKΠAIΔEYΣH TΩN ΠOΔOΣΦAIPIΣTΩN KAI THN BEΛTIΩΣH TAKTIKΩN ΣYMΠEPIΦOPΩN.