Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

Εάν αντιληφθούμε πυρκαγιά :

Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική (199) & δίνουμε σαφείς πληροφορίες για: 

  • Aκριβές σημείο που βρισκόμαστε
  • Ακριβές σημείο & κατεύθυνση της πυρκαγιάς
  • Είδος βλάστησης που καίγεται


Ενημερωθείτε εδώwww.civilprotection.gr