Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Ἐνορίας Ἁγίων Χριστοφόρου & Εὐθυμίου Κατερίνης

Σήμερα 29 Αὐγούστου 2019 τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Χριστοφόρου καί Εὐθυμίου Κατερίνης, προχώρησε στόν ἀπολογισμό τῆς Λαχειοφόρου ἀγορᾶς αὐτοκινήτου, πού πραγματοποιήθηκε στίς 20 Αὐγούστου σύμφωνα μέ τήν κλήρωση τοῦ Λαϊκοῦ λαχείου.


Ἀπό τόν ἔλεγχο πού ἔγινε διαπιστώθηκε ὅτι ὁ κληρωθείς ἀριθμός Νο 42667 βρίσκεται στά λαχεία πού δέν διατέθηκαν. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή, ἀποφάσισε νά προβεῖ σέ νέα κλήρωση.

Ἡ ἐπαναληπτική κλήρωση θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019 στις 6:45 τό ἀπόγευμα πρίν τήν ἔναρξη τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Θά κληρωθοῦν δύο (2) ἀριθμοί• σέ περίπτωση μή ἀνευρέσεως τοῦ πρώτου ἀριθμοῦ, τό αὐτοκίνητο θά τό κερδίσει ὁ δεύτερος, μέ καταληκτική ἡμερομηνία τήν 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Σέ περίπτωση πού μέχρι τότε, δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου 2019, δέν παρουσιαστεῖ ὁ λαχνός πού κερδίζει, τότε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο θά προχωρήσει σέ πώληση τοῦ αὐτοκινήτου.ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ