Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Εορτασµός της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικού στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Σας γνωρίζουµε, ότι την Τετάρτη 04 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 11:00 θα λάβει χώρα στο Στρατόπεδο «ΕΦ. Ανθυπολοχαγού (ΠΖ) Μπαλανίκα Νικόλαου» στο Λιτόχωρο Πιερίας, ο εορτασµός της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικού.


ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ