Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την... «Εκλογή Βουλευτών»

Τίθεται από την Παρασκευή 10.1.2020 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο : «Εκλογή Βουλευτών».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 13.1.2020 και ώρα 12:00 μ.μ..
➤ Τρεις μέρες μόνο διαβούλευση για ένα τόσο σημαντικό νόμο...

* Μπορείτε να δείτε το νέο σχέδιο νόμου, να καταθέσετε τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις σας (ασχέτως αν σας πάρει κανείς υπόψη...) εδώ: http://www.opengov.gr/ypes/?p=7203