Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Και κλείστε την τηλεόραση σας, καλό θα σας κάνει...

Ιδίως τα δελτία ειδήσεων....

* Φωτογραφία από PublicDomainPictures από το Pixabay