Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Ο Δήμος Κατερίνης δημοπρατεί εκτάσεις στην παραλιακή ζώνη

Φάρος, COCCUS, HAVANA, WET, σας θυμίζουν κάτι αυτά τα ονόματα; Είναι κάποια από τα ακίνητα που λειτουργούσαν στις εκτάσεις που δημοπρατεί ο Δήμος Κατερίνης.
Οι εκτάσεις θα εκμισθωθούν για οκτώ (8) έτη και η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κατερίνη, στα γραφεία του Δήμου Κατερίνης, Πλ. Δημαρχείου 1, 1ος όροφος, την 07-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από τις 10.00 π.μ. έως τις 11 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Τυχόν επαναληπτική, θα γίνει στις 14-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από τις 10.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα η εκμίσθωση θα μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δ.Σ.

Η μίσθωση θα διαρκέσει οκτώ (8) έτη, με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, μετά την πάροδο των οποίων τα ακίνητα, θα παραδοθούν στην κυριότητα του Δήμου Κατερίνης. Παράταση της μίσθωσης επιτρέπεται μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για τις προβλεπόμενες χρήσεις γης, οι οποίες αναγράφονται στο αριθμ.πρωτ.οικ. 6012/4-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.


➤ Οι εκτάσεις που δημοπρατεί ο Δήμος Κατερίνης:


1. Εκμίσθωση έκτασης 5.250,00 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής (πρώην κατάστημα ΦΑΡΟΣ).

Ελάχιστη τιμή προσφοράς για τη μίσθωση των αναφερομένων ακινήτων σε ετήσια βάση ορίζεται το ποσό των 15.000,00 ευρώ.


2. Διενέργεια δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 332 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλλιθέας, τμήμα του ΒΚ 341 στην παραλιακή οδό Παραλίας – Κορινού δίπλα στο αναψυκτήριο ALMYRA.

Ελάχιστη τιμή προσφοράς για τη μίσθωση των αναφερομένων ακινήτων σε ετήσια βάση ορίζεται το ποσό των 5.000,00 ευρώ.


3. Διενέργεια δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 1.149,48 τ.μ., τμήμα του ΒΚ341 με κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλλιθέας στην παραλιακή οδό Παραλίας – Κορινού (πρώην κατάστημα COCCUS).

Ελάχιστη τιμή προσφοράς για τη μίσθωση των αναφερομένων ακινήτων σε ετήσια βάση ορίζεται το ποσό των 18.000,00 ευρώ.


4.Εκμίσθωση έκτασης 4.282,91 τ.μ., τμήμα του αριθμ. 1283α τεμαχίου με κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκεται στο αγρόκτημα Περίστασης στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής (πρώην κατάστημα HAVANA).

Ελάχιστη τιμή προσφοράς για τη μίσθωση των αναφερομένων ακινήτων σε ετήσια βάση ορίζεται το ποσό των 18.000,00 ευρώ.


5. Διενέργεια δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 618,06 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας στην παραλιακή οδό Παραλίας – Κορινού (πρώην κατάστημα WET).

Ελάχιστη τιμή προσφοράς για τη μίσθωση των αναφερομένων ακινήτων σε ετήσια βάση ορίζεται το ποσό των 15.000,00 ευρώ.


6. Διενέργεια δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 160,49 τ.μ. στο ΟΤ 16Α με κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκεται στην Κοινότητα Παραλίας στην παραλιακή οδό Παραλίας – Κορινού (πρώην κατάστημα ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ).

Ελάχιστη τιμή προσφοράς για τη μίσθωση των αναφερομένων ακινήτων σε ετήσια βάση ορίζεται το ποσό των 4.000,00 ευρώ.


➤ Οι αποφάσεις και περισσότερες πληροφορίες στην Διαύγεια:


https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A02%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%A4-50%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%9D6%CE%A9%CE%95%CE%A4-%CE%A9%CE%99%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%97%CE%A8%CE%A9%CE%95%CE%A4-89%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%95%CE%A4-2%CE%9D%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%9D%CE%93%CE%A9%CE%95%CE%A4-%CE%9C%CE%93%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%A76%CE%A9%CE%95%CE%A4-1%CE%955?inline=true