Σάββατο, 11 Απριλίου 2020

«Λάζαρο αν δεν πλάσεις, ψωμί δεν θα χορτάσεις...»

Για την ψυχή του Λάζαρου

Σήμερα Σάββατο του Λαζάρου, οι νοικοκυρές φτιάχνουν τα «Λαζαράκια»...

ψωμάκια σε σχήμα ανθρώπου σπαργανωμένου, δηλαδή όπως αναπαριστάτε ο Λάζαρος στις εκκλησιαστικές εικόνες.

Στη θέση των ματιών συνηθίζεται να βάζουμε δυο γαρίφαλα. Επίσης τα χέρια είναι σταυρωμένα.