Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

12 Μαΐου 1930 ιδρύεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Στις 12 Μαΐου 1930 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4661 «περί διοργανώσεως Πυροσβεστικού Σώματος». Σύμφωνα με αυτόν, ιδρύεται το Πυροσβεστικό Σώμα ανεξάρτητο με δικούς του νόμους...

με πλήρη αυτοδιοίκηση σε μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και υπαγωγή στο Υπουργείο των Εσωτερικών.

Για τη στελέχωσή του, τοποθετήθηκαν, μετατασσόμενοι από το Λόχο Πυροσβεστών, πενήντα έξι υπαξιωματικοί και πυροσβέστες, καθώς και έντεκα αξιωματικοί.

* Πηγή-φώτο και περισσότερα εδώ: Η ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος στην επίσημη σελίδα εδώ: https://www.fireservice.gr/el_GR/diadrome-sto-chrono