Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Το γλυπτό του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης (ΦΩΤΟ)

Ένα κιονόκρανο με μία σκαλισμένη πλάκα επάνω του και ένα προσωπείο διακοσμεί την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.

Μας κίνησε την προσοχή, το φωτογραφίσαμε και σας το παρουσιάζουμε. Λεπτομέρειες για την προέλευση και την κατασκευή του προς το παρόν δεν γνωρίζουμε.