Σάββατο, 18 Ιουλίου 2020

ΓΛΩ-ΣΣΟΔΕΤΕΣ. Είστε για έναν; (Το νεροβάρελο)

Οι γλωσσοδέτες αποτελούνται συνήθως από πλαστές και δύσκολες στην προφορά λέξεις και ζητείται από τους άλλους να τους απαγγείλουν γρήγορα και χωρίς λάθος.

- Βαρέλι, νεροβάρελο
ποιος σε νεροβαρελόδεσε;
Ο γιος τα νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε
Να 'χα γω τα σύνεργα
του γιου του νεροβαρελοδετή,
καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα.


* Φωτογραφία από ArtTower από το Pixabay