Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020

Σαν σήμερα το 338 π.Χ. η Μάχη της Χαιρώνειας

Με την οργάνωση του στρατού ο Φίλιππος απάλλαξε τη χώρα του από όλους τους επιδρομείς. Στρατηγική του ήταν η «Η συνένωση όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού προς κατάκτηση του αχανούς κράτους των Περσών».
Το 338 π.Χ. δίνει στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας την μάχη εναντίον των Αθηναίων-Θηβαίων και άλλων ελληνικών πόλεων-κρατών τους οποίους νικά και συγκαλεί στην Κόρινθο συνέδριο όπου ανακηρύσσεται από όλες τις ελληνικές πόλεις-κράτη, Στρατηγός Αυτοκράτορας για τον πόλεμο εναντίον των Περσών.

Επιστρέφοντας στη Μακεδονία δολοφονείται το 336 π.Χ. και στο θρόνο ανεβαίνει ο γιος του Αλέξανδρος σε ηλικία μόλις 20 ετών ο οποίος στη μάχη της Χαιρώνειας επικεφαλής του ιππικού των Μακεδόνων και σε ηλικία 18 ετών διακρίθει συμβάλλοντας τα μέγιστα για την κατακτηθείσα νίκη.

* Φωτογραφία, Αλέξανδρος ο Μέγας