Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2021

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά κάλυψη (από το κράτος) για την διαχείριση της πανδημίας από τα μέλη του


Με επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο νομοθετικής απαλλαγής ή περιορισμού της ευθύνης από αμέλεια των ιατρών σε ιατρικές πράξεις που αφορούν την αντιμετώπιση της θεραπείας του COVID-19...

είτε σε αντίθετη περίπτωση το ενδεχόμενο το κράτος να αναλάβει εγγυητική ευθύνη για τις τυχόν σχετικές αξιώσεις αποζημίωσης σε βάρος των ιατρών.

Επίσης, η ευθύνη του ιατρού θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις βαρείας αμέλειας οι οποίες όμως (λόγω του σύνθετου και άκρως εξειδικευμένου ιατρικού πλαισίου) θα πρέπει να κρίνονται, όχι κατά την συνήθη πρακτική (κατά την προδικασία από τον αρμόδιο εισαγγελέα) αλλά από ένα εξειδικευμένο ιατρικό όργανο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει εντός του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό το ειδικό όργανο θα ήταν σε θέση να κρίνει – κατ’ αρχήν- εάν συντρέχει, από ιατρικής απόψεως, βαρεία αμέλεια του ιατρού ανά περίπτωση και βάση αυτής της γνωμοδότησης να κινείται ο ποινικός έλεγχος του ιατρού. Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί η άσκοπη και ατεκμηρίωτη εκκίνηση ποινικών διώξεων σε βάρος ιατρών και ταυτόχρονα ο έλεγχος (με την αντίστοιχη οικονομία της δίκης) θα περιοριζόταν μόνο στις περιπτώσεις που είναι άξιες αυτού του ελέγχου. Όλα τα ανωτέρω βεβαίως απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις και μάλιστα με αναδρομική εφαρμογή.


Η επιστολή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου:

Προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
Κοινοποίηση: Ιατρικοί Σύλλογοι
Μέλη Γ.Σ. Π.Ι.Σ.
Ιατρικές Εταιρείες
Θέμα: “Ιατρική Ευθύνη κατά την διαχείριση της Πανδημίας Covid 19

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε η διαχείριση της πρωτόγνωρης κατάστασης της πανδημίας του Covid 19 έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Ένα σημαντικό πρόβλημα, για το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, αφορά και το ζήτημα της ιατρικής ευθύνης των εμπλεκομένων στην διαχείριση της πανδημίας. Το θέμα αυτό θεωρούμε ότι μπορεί δυνητικά να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις μετά το τέλος της πανδημίας και να προκαλέσει σε πλήθος ιατρών που (όπως αναγνωρίζει η κοινή γνώμη) προσφέρουν με αυταπάρνηση τις υπηρεσίες τους, τεράστια ταλαιπωρία από αγωγές και μηνύσεις οι οποίες πιθανότατα θα στερούνται πάσης βασιμότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε την λήψη εκτάκτων μέτρων και παρακαλούμε για την δική σας μέριμνα στην προστασία των συναδέλφων μας.

Επισυνάπτουμε την γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου προκειμένου να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας εξέτασης του ζητήματος και παρακαλούμε για την άμεση σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα εξετάσει το θέμα και θα εισηγηθεί σχετική παρέμβαση. Σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στην διάθεσή σας για την παροχή επιστημονικής υποστήριξης και κάθε άλλης βοήθειας.

Αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες. Με την ευκαιρία της επιστολής μας αυτής, επανερχόμαστε σε αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας.

* Η επιστολή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου: https://pis.gr/108034/108034/