Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Συγχαρητήρια του βόλεϊ του Πιερικού

Το τμήμα βόλεϊ του Πιερικού εκφράζει ολόψυχα ΘΕΡΜA ΣΥΓΧΑΡΗΤHΡΙΑ...

στον Χρήστο Τασχουνίδη για την εκλογή του στο Δ.Σ. της ΕΟΠΕ και του εύχεται να είναι ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ, ΚΑΛH ΘΗΤΕIΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛEΣ ΠΟΛΛEΣ ΕΠΙΤΥΧIΕΣ!!!