Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο νόμος για όσους ασχολούνται με Αγροτικούς και Μελισσοκομικούς Συνδικαλιστικους Συλλόγους..Αντιδράσεις από τους Μελισσοκόμους!
                                ΝΟΜΟΣ 1361/1983

Περί ιδρύσεως συμμετοχής και λειτουργίας Αγροτικών - Μελισσοκομικών Συνδικαλιστικων  Συλλόγων.

Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις – Κωλύματα εγγραφής 
1/ Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν:
α. Άνδρες ή γυναίκες που είναι ενήλικοι και ασκούν κατά κύριο λόγο το επάγγελμα αγρότες όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε Νομοθεσία. 
β. Συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
2/ Για να εγγραφεί ένα μέλος στο Σύλλογο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατοικεί μόνιμα ή να έχει την εκμετάλλευση του στην Περιφέρεια του Συλλόγου, να διαθέτει βιβλιάριο του ΟΓΑ, και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.


"Ο νόμος λέει...
Για να γίνει κάποιος μέλος σε έναν Μελισσοκομικό Συνδικαλιστικό Σύλλογο πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμος, να έχει βιβλιάριο ΟΓΑ, να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ δηλαδή ή να είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ."

Το αυτό ισχύει και για το δικαίωμα του εκλέγεται.
Δηλαδή για να μπορεί κάποιος να βάλει υποψηφιότητα για έναν Μελισσοκομικό Συνδικαλιστικό Σύλλογο ή και για την ΟΜΣΕ, πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα Μελλισσοκόμος, δηλαδή να έχει τουλάχιστον 150 μελίσσια στο μελισσοκομικό του βιβλιάριο, να έχει βιβλιάριο του ΟΓΑ να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, ή να είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ. 
Αν κάποιος πχ έχει 500 μελίσσια, αλλά παίρνει σύνταξη από το ΤΕΒΕ ή το ΙΚΑ πχ τότε ΔΕΝ μπορεί ούτε σε Μελισσοκομικό Συνδικαλιστικό Σύλλογο να γίνει μέλος ούτε και να συνδικαλιστεί πολύ δε περισσότερο να εκλεγεί σε ΔΣ. 
Ή αν κάποιος έχει μελίσσια και είναι δημόσιος υπάλληλος πάλι δεν μπορεί να ανήκει σε Συνδικαλιστικο σύλλογο ή στην ΟΜΣΕ, και ο νόμος σε περίπτωση που υπάρχει παρατυπία είναι πολύ αυστηρός και σύμφωνα με το άρθρο 23 ο παραβάτης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο. 
Εν κατακλείδι λοιπόν. 
Αν στους Μελισσοκομικούς Συνδικαλιστικούς Συλλόγους υπάρχουν μέλη ή στο ΔΣ που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμοι ή δεν έχουν βιβλιάριο ΟΓΑ είναι παραβάτες.
Ή αν έχουν πάρει μέρος σε εκλογές τέτοια μέλη τότε οι εκλογές είναι ΑΚΥΡΕΣ.
Και αν υπάρχουν στο ΔΣ των συνδικαλιστικων Συλλόγων τέτοια μέλη και κινηθεί κάποιος νομικά εναντίον τους, τότε κρίνονται έκπτωτοι και τιμωρούνται από τον νόμο.