Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
Παρακαλούνται όλοι οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το αργότερο μέχρι της 31 Μαρτίου, να προσκομίσουν στο Κτηνιατρικό Κέντρο Κατερίνης, αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης (ή της άδειας λειτουργίας) της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης