Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΒΑΣΣΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ: Ποιο είναι αυτό το «Συντονιστικό των Νηπιαγωγών»;
       ΒΑΣΣΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
     Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πιερίας
         Κατερίνη 30/3/2015
Συνάδελφοι,
Παίρνοντας αφορμή από τα τελευταία έγγραφα του «Συντονιστικού των Νηπιαγωγών» καταθέτω τους προβληματισμούς και τα ερωτήματά μου.

       Ποιο είναι αυτό το «Συντονιστικό των Νηπιαγωγών»;
       Ποια εκλογική διαδικασία και ποια νομική βάση υπάρχει για την ύπαρξή του;

       Πώς εκπροσωπείται  από κάθε νομό;
       Γιατί επίμονα θέλει να εκφράζει τις /τους συναδέλφους νηπιαγωγούς και την Προσχολική Αγωγή; Γιατί αγνοεί το γεγονός ότι τα προβλήματα της Προσχολικής Αγωγής και των εκπαιδευτικών που την υπηρετούν προβάλλονται από το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό μας όργανο, τη ΔΟΕ;
       Tο αυτοτελές τμήμα Εκπαιδευτικής και Διοικητικής υποστήριξης Νηπιαγωγείων, του οποίου την ίδρυση προτείνουν ,δε γνωρίζουν ότι εγείρει και αιτήματα για παρόμοια τμήματα για εκπαιδευτικούς Φυσικής  Αγωγής, Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής, Δασκάλων ολιγοθέσιων σχολείων κ.τ.λ;
       Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ότι θα πρέπει να έχουν αυτά τα αυτοτελή τμήματα, δεν καταλαβαίνουν ότι αφενός μεν έρχονται σε αντίθεση με αρμοδιότητες άλλων θεσμών (π.χ ΠΥΣΠΕ, Σχ. Επιτροπή κτλ ),αφετέρου δε παραπέμπουν σε αρμοδιότητες αυτοτελούς  Γραφείου Εκπαίδευσης μόνο για νηπιαγωγούς;

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι
Στους καιρούς της οικονομικής κρίσης που ζούμε και εν μέσω τόσων υπηρεσιακών προβλημάτων που μας ταλανίζουν πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε να παραμείνουμε ενωμένοι και συσπειρωμένοι γύρω από τη συνδικαλιστική μας ηγεσία (ΔΟΕ) και να αδιαφορήσουμε επιδεικτικά σε κάθε προσπάθεια διάσπασης μας, από οπουδήποτε και αν καταβάλλεται, όπως αυτή τη στιγμή από το υποτιθέμενο «Συντονιστικό των Νηπιαγωγών».
Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε!

                                                           Πάντα στη διάθεσή σας

                                                           Η αιρετός του ΠΥΣΠΕ

                                                           Βάσσου Φρειδερίκη