Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ».

Η πρώτη ψηφοφορία της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματα στην ερώτηση μας «Συμφωνείτε να ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί τον Διευθυντή του Σχολείου τους;» είναι τα εξής:

ΝΑΙ: 71%
ΟΧΙ: 28%

Άρα το συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι ότι σε συντριπτικό ποσοστό (αναφερόμαστε πάντα βάση των στοιχείων της ψηφοφορίας στην «ΑΛΗΘΕΙΑ») οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας να έχουν λόγο, άποψη και ψήφο στην εκλογή των νέων Διευθυντών στις σχολικές μονάδες της χώρας μας.

Ευχαριστούμε όσες και όσους πήραν μέρος στην ψηφοφορία.