Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Για το νομοσχέδιο που έχει φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη Δημόσια Διοίκηση τοποθετήθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο Χάρης Τζαμακλής, σταχυολογώντας τις σημαντικότερες καινοτομίες του:«Στοχεύει ευθέως στον αναγκαίο εκδημοκρατισμό και τον επίσης αναγκαίο εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης» 


«1. Η Διοίκηση θα ενεργεί αυτεπαγγέλτως χωρίς ταλαιπωρία και απώλεια εργατοωρών των πολιτών, θα διεκπεραιώνει υποθέσεις, ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε έγγραφα και θα απολαύει του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, τα διοικητικά όργανα θα είναι αμερόληπτα και θα τηρείται πρωτόκολλο υπηρεσίας και χορήγησης βεβαίωσης για την καταχώρηση εγγράφου.
2. Εισαγωγή θεσµών και διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επεκτείνουν τα δικαιώματα των πολιτών στις καθηµερινές συναλλαγές τους µε την διοίκηση, επιταχύνοντας τες και καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία.
3. Εναρμόνιση της κείµενης νοµοθεσίας για την πολιτική επιστράτευση και την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίοδο ειρήνης µε τις επιταγές του Συντάγµατος. Θα επιτρέπονται αποκλειστικά και µόνο για την αντιµετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεοµηνία ή φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή έκτακτης ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία, με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Δεν θα επιτρέπεται η επίταξη προσωπικού που έχει κηρύξει απεργία και γενικά η χρήση του θεσµού ως απεργοσπαστικού µηχανισµού.

4. Αποκατάσταση των συνταγµατικών αρχών και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου στην πειθαρχική διαδικασία και ιδίως του τεκµηρίου αθωότητας. Πρόκειται για κενό που διατρέχει όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο διακυβέρνησης. Ταυτοχρόνως καταργούνται όλες οι µνηµονιακές ρυθµίσεις, που έπληξαν βάναυσα τα δικαιώµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και την ίδια την οµαλή λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.

5. Αποκατάσταση αδικιών με την ταυτόχρονη καθιέρωση ευέλικτων και εθελοντικών μορφών κινητικότητας για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Κατάργηση του θεσμού της διαθεσιµότητας. Επανασύσταση καταργημένων υπηρεσιών κατ’ εφαρµογή µνηµονιακών υποχρεώσεων χωρίς προετοιµασία, χωρίς µελέτη και χωρίς αξιολόγηση δοµών και προσωπικού. Κραυγαλέο παράδειγμα η κατάργηση της Δηµοτικής Αστυνοµίας, που η δράση της εισέφερε σηµαντικά έσοδα στους Δήµους. Δεύτερο κραυγαλέο παράδειγμα η κατάργηση 46 ειδικοτήτων καθηγητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης για εξυπηρέτηση συμφερόντων ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.»

Τέλος, ο Χάρης Τζαμακλής τόνισε: «Είμαι βέβαιος ότι με την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου τοποθετούμε τον πρώτο λίθο στα θεμέλια μιας διοικητικής μεταρρύθμισης, που έχει ανάγκη η χώρα, οι πολίτες της, η ίδια η κοινωνία. Μιας μεταρρύθμισης, που θα εμπνεύσει διοικούντες και διοικουμένους, πολίτες και υπαλλήλους και θα συμβάλει τα μέγιστα στη ριζική αλλαγή της νοοτροπίας και των σχέσεων τους. Μιας μεταρρύθμισης που τείνει να καταστήσει τη Δημόσια Διοίκηση μοχλό ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.»

Μπορείτε να δείτε εδώ την ομιλία του Χάρη Τζαμακλή στη Βουλή στις 5 Μαΐου  2015: