Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Τα νέα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης προς Παραλία και Κατερινόσκαλα (Ολυμπιακή Ακτή)