Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ: ΑΚΥΡΕΣ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ.


Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών  (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ.5/17602/22.05.2015) γίνεται γνωστό, αυτό που είναι και απολύτως λογικό, ότι δηλαδή αποκλειστικός υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος στις μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές είναι ο Δήμος.
Από το 2009 που υπάρχει η πρώτη απόφαση  28492/2009 (Β'931) και το 2014 η δεύτερη 27934/2014 (Β'2029), που αφορούν και προβλέπουν  την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών σύμφωνα με προδιαγραφές ασφαλείας, ώστε να πιστοποιηθούν και να μην κλείσει καμία, ο Δήμος είχε πολύ χρόνο και αντί να προβεί στην ανακαίνισή τους, αδιαφόρησε και τις εγκατέλειψε, φτάνοντας στο σημείο ο Δήμος Κατερίνης - ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας - να μην έχει ούτε μια ασφαλή παιδική χαρά εν έτη 2015.
Και σαν να μην φτάνει μόνο αυτό, έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή έριξε την ευθύνη στους πολίτες, τοποθετώντας μια πινακίδα που αναγράφει «οποιαδήποτε χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη», πράγμα που είναι ανυπόστατο και ψευδές.
Καλούμε τον Δήμαρχο Κατερίνης να προχωρήσει άμεσα στην αφαίρεση των πινακίδων με τις οποίες δήθεν αποποιείται των ευθυνών του, να αντικαταστήσει όλα τα επικίνδυνα όργανα (παιχνίδια), να τις περιφράξει, όπως ορίζεται από το νόμο και να τις διαθέσει ασφαλείς στους πολίτες.Οι σύμβουλοι του “Άλλου Δρόμου” στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης
Τάσος Γιαμούζης
Σοφία Ελευθεριάδου
Κώστας Ζάννας
                                                                                                      dkk.allosdromos@gmail.com       
Αθήνα, 22 Μαΐου 2015
 Α.Π.: 17602
Εγκύκλιος: 15

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ»

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αποτυπώνεται στις υπ' αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β'931) και 27934/2014 (Β'2029) αποφάσεις, όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό περιγράφεται αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης, η οποία έχει εξειδικευθεί με την υπ' αριθ. 44/07.08.2014 εγκύκλιό μας, καθημερινά δε, επιλύονται απορίες και ερωτήματα εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διαλόγου (forum), που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.

Ο Υπουργός
Νικόλαος Βούτσης