Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

"Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Πλάτων στη Λειψία της Γερμανίας".

Το πρόγραμμα Sinbad, που πραγματοποιείτε στα πλαίσια Erasmus+ και στο οποίο το νηπιαγωγείο μας είναι εταίρος, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των δυνατοτήτων της αφήγησης στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των εκπαιδευτών και των διδασκόντων στην εφαρμογή της αφήγησης στην Εκπαίδευση. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου και την εφαρμογή αυτού σε μορφή μικτής μάθησης. Τα μαθήματα e-learning που θα δημιουργηθούν θα περιλαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με τις μεθοδολογίες και τεχνικές για την αφήγηση στην εκπαίδευση.

Η δεύτερη συνάντηση του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε στη Λειψία της Γερμανίας από 13/5/2015 – 16/5/2015 και το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από την την κ. Βασιλική Βενιώτη, νηπιαγωγός στο σχολείο μας και τον κ. Καπέτη Ευάγγελο, συντονιστή του προγράμματος.