Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

E Ρ Χ Ε Τ Α Ι ......!!!!! για πρώτη φορά στην πόλη της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 15 - ΙΟΥΝΙΟΥ ως 3 ΙΟΥΛΙΟΥ και 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ως 24 ΙΟΥΛΙΟΥ