Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Τι σημαίνει βιοκλιματικό σχολείο; Διαβάστε τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί ένα κτήριο βιοκλιματικό. Οποιαδήποτε ομοιότητα με σημερινά κτήρια της πόλης μας που χαρακτηρίζονται ως βιοκλιματικά είναι το λιγότερο ατυχής...


 Στην πράξη, μέρος του βιοκλιματικού σχεδιασμού των σχολείων είναι τα ακόλουθα στοιχεία:

·        Προστασία κελύφους
·        Θερμομόνωση (αποφυγή θερμογεφυρών, διπλοί υαλοπίνακες, κουφώματα κτλ)
·        Χωροθέτηση κτιρίου – ηλιασμός
·        Μείωση των βόρειων και δυτικών ανοιγμάτων (ζώνες φύτευσης στον βορρά)
·        Ηλιοπροστασία – σκιασμός ανοιγμάτων (μόνιμα εξωτερικά συστήματα-οριζόντια για νότιο προσανατολισμό και κατακόρυφα για τους ανατολικό και δυτικό, κινητά σκίαστρα, πέργκολες, κατάλληλη φύτευση)
·        Φυτεμένα δώματα (όπου οι περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες επιτρέπουν την συντήρησή τους)
·        Παθητικά ηλιακά συστήματα
·        Νότια ανοίγματα
·        Ηλιακοί τοίχοι (τοίχοι trombe)
·        Ηλιακοί χώροι (θερμοκήπια, αίθρια)
·        Παθητικός δροσισμός
·        Σκιασμός ανοιγμάτων (μόνιμα εξωτερικά σκίαστρα – οριζόντια για νότιο προσανατολισμό και κατακόρυφα για ανατολικό και δυτικό- κινητά σκίαστρα, πέργκολες, κατάλληλη βλάστηση)
·        Φυσικός διαμπερής αερισμός
·        Φυσικός κατακόρυφος αερισμός (ηλιακή καμινάδα)
·        Υβριδικός αερισμός (ανεμιστήρες οροφής)
·        Εξάτμιση νερού (εξατμιστικός δροσισμός)
·        Χρήση βλάστησης με κατάλληλα δένδρα
·        Φυσικός φωτισμός
·        Γεωμετρία ανοιγμάτων του χώρου
·        Φωτομετρικά χαρακτηριστικά επιφανειών (χρώμα)
·        Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων (ανακλαστικότητα, φωτεινή διαπερατότητα).
Όσο για τις αυλές και τους υπαίθριους χώρους, λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι άνεσης αλλά και τα ειδικά μορφολογικά και κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά περίπτωση:
·        κατακόρυφα ή κεκλιμένα στοιχεία σκίασης (πετάσματα, θάμνοι, δένδρα κτλ), στη δυτική πλευρά του χώρου και οριζόντια σκίαστρα, όπως οι πέργκολες με ιδιαίτερη προσοχή για να μην εγκλωβίζεται και εμποδίζεται η ροή του αέρα
·        επιφάνειες τρεχούμενου νερού (π.χ. μικροί καταρράκτες, ρυάκια, λίμνες ή σιντριβάνια)
·        ανοιχτά χρώματα που αποτρέπουν την υπερθέρμανση των επιφανειών και επικάλυψη με βλάστηση που εμποδίζει τις ανακλάσεις και συνεισφέρει στον δροσισμό
·        φυλλοβόλα δέντρα όταν επιθυμούμε σκίαση και το δροσισμό το καλοκαίρι αλλά και την έκθεση στον ήλιο το χειμώνα
·        αειθαλή δέντρα, όταν επιθυμούμε τη δημιουργία φράγματος ήχου.Εκτός από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που σχετίζονται με το σχεδιασμό του κτιρίου, για να είναι ένα σχολείο απολύτως βιοκλιματικό τοποθετούνται και συγκεκριμένα συστήματα ηλεκτρομηναχολογικού εξοπλισμού όπως:
·        Βαλβίδες «Dall» (για τον έλεγχο της κατανάλωσης ύδατος)
·        Δεξαμενές για συλλογή και διαχείριση ομβρίων υδάτων για άρδευση
·        Bulding Management System (BMS) για κεντρική διαχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων (φώτα, πυρανίχνευση κ.λπ.)
·        Συστήματα αντιστάθμισης θέρμανσης
·        Φωτοβολταϊκά συστήματα.


http://www.osk.gr/_oskgr/index.php?page=396&showmore=1