Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας Ντελή Μιχάλη και Δημήτρη Γάτα, Εκπροσώπων Αυτόνομης Κίνησης καθηγητών Ν. Πιερίας

Αριστερά στην φωτογραφία ο αναπληρωματικός αιρετός του ΠΥΣΔΕ Δημήτρης Γάττας, μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Βαρδακώστα Γιώργο.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε σχετικά με  τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στις συνεδριάσεις του  ΠΥΣΔΕ Πιερίας  που πραγματοποιήθηκαν στις  7,13,16,23 και 30-7-15.

1.      Αιτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
 Εγκρίθηκαν ομόφωνα μία άδεια(16/7) και τέσσερις άδειες (23/7).
2.      Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Εξετάστηκαν δύο αιτήσεις και εγκρίθηκαν ομόφωνα (23/7και 30/7).

3.      Ένταξη σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
Εξετάστηκαν οι αιτήσεις πέντε εκπαιδευτικών και ομόφωνα έγινε η ένταξή τους στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (13/7).

4.      Υπολογισμός οργανικών κενών – πλεονασμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.
Με βάση τους πίνακες Α, τις προβλέψεις για αριθμό τμημάτων και μαθητών των σχολικών μονάδων, τα οργανικά κενά και πλεονάσματα υπολογίστηκαν ανά ομάδα σχολείων ως εξής: 1ηΟΜΑΔΑ 24 πλεονάσματα και 5 κενά, 2η ΟΜΑΔΑ 9 πλεονάσματα και 19 κενά, 3ηΟΜΑΔΑ 32 πλεονάσματα και 13 κενά, 4ηΟΜΑΔΑ 13 πλεονάσματα και 6 κενά και 5ηΟΜΑΔΑ 10 πλεονάσματα και 4 κενά (ομόφωνα 7/7).

5.      Αναμόρφωση πίνακα κενών πλεονασμάτων
Στις 13/7 έγινε αναμόρφωση του πίνακα κενών-πλεονασμάτων στις παρακάτω περιπτώσεις: Στο ΓΕΛ Κ. Μηλιάς δόθηκε ένα κενό Π.Ε.09 μετά από ένσταση και αποστολή και επικαιροποίηση των στοιχείων από τη σχολική μονάδα και ένα κενό Π.Ε. 11 που εκ παραδρομής δεν είχε υπολογιστεί.
Από το 3ο Γυμνάσιο Κατερίνης αφαιρέθηκε ένα κενό Π.Ε. 03 που εκ παραδρομής είχε αρχικά δοθεί. Από το ΓΕΛ Λιτοχώρου αφαιρέθηκε κενό Π.Ε.06 που είχε δοθεί λόγω μη υπολογισμού εκπαιδευτικού που υπηρετεί στη σχολική μονάδα. Στο Γυμνάσιο Κ. Μηλιάς το πλεόνασμα που είχε δοθεί αρχικά σε Π.Ε. 03 (από παραδρομή) είναι πλεόνασμα Π.Ε. 05.

Από το 2οΕΠΑΛ Κατερίνης αφαιρέθηκε κενό (Π.Ε.18.02) με πλειοψηφία 3:1 (Ντελής) παρότι υπήρχε έλλειμμα 16 ωρών από συναναθέσεις.
Στις 16/7 αποφασίστηκε να δοθεί το κενό Π.Ε. 18.02 στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης με ψήφους 4:1 ( εισήγηση Ντελή, μειοψηφία Βαρδακώστα) και να παραμείνει το κενό Π.Ε.17.04  στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης με ψήφους 3:2 (εισήγηση Βαρδακώστα, μειοψηφία Βαρδακώστα, Καζταρίδη).
Στις 23/7 αποφασίστηκε να ανακληθεί το κενό Π.Ε.17.04  στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης (ομόφωνα, εισήγηση Μπουλούμη).

6.      Ονομαστικός πίνακας υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
Στις 13/7 έγινε η ονομαστικοποίηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών που ήταν αποτέλεσμα των πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων.
Ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ονομάστηκαν συνολικά 90 εκπαιδευτικοί: 81 ως τελευταίοι τοποθετηθέντες,  6 με αίτησή τους και 3 με τα λιγότερα μόρια.

7.      Τροποποίηση ονομαστικού πίνακα υπεραρίθμων μετά τις οργανικές τοποθετήσεις.
Στις 16/7 έγιναν οκτώ τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά μετά από αίτησή τους. Π.Ε.01 (1), Π.Ε.02 (1), Π.Ε. 03 (1), Π.Ε. 04.01 (1), Π.Ε. 05 (1), Π.Ε.14.04 (1), Π.Ε.19-20 (1) και Τεχνολογία (1).  Ταυτόχρονα έγινε  και η τροποποίηση του πίνακα κενών και πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων.

8.      Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πιερίας.
Στις 23/7 έγιναν 39 τοποθετήσεις σε οργανικά κενά μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν:  Π.Ε.01 (2), Π.Ε.02 (6), Π.Ε. 03 (6), Π.Ε. 04.01 (1),Π.Ε. 04.04 (3) Π.Ε. 04. 05 (2),ΠΕ. 06 (2), Π.Ε. 09 (2)  Π.Ε.10 (2), Π.Ε. 11 (3),  Π.Ε.14.04 (3), Π.Ε 15 (1), Π.Ε. 18.02 (1), Π.Ε. 18.36 (2) και Τεχνολογία (3). 
Στις 30/7 έγιναν 3 συμπληρωματικές οργανικές τοποθετήσεις. Τοποθετήθηκαν: ΠΕ 06 (1) χωρίς αίτηση και ΠΕ08(1),ΠΕ09(1) με αίτησή τους.

9.      Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής  σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πιερίας.
Στις 23/7 τοποθετήθηκαν  ένας εκπαιδευτικός Π.Ε. 02 στο Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής και ένας εκπαιδευτικός Π.Ε. 20 ΣΤΟ Ε.Ε.Ε.ΕΚ
10.  Αμοιβαία μετάθεση.
Έγινε αποδεκτό το αίτημα για αμοιβαία μετάθεση μεταξύ  δύο  εκπαιδευτικών Π.Ε. 02 (23/7).
11.  Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.
Εξετάστηκαν τα αιτήματα πέντε εκπαιδευτικών για αλλαγή  στις αιτήσεις προτίμησης,  έγινε αποδεκτό το ένα, απορρίφτηκαν τα τρία ως εκπρόθεσμα και ένα γιατί ο συνάδελφος δεν είχε κάνει αίτηση για οριστική τοποθέτηση(23/7).
12.  Πρόταση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας για τον ορισμό του αναπληρωτή του.
Με ψήφους 4:1 το ΠΥΣΔΕ αποδέχτηκε την πρόταση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας για τον ορισμό του Διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Κατερίνης κ. Παπαργυρίου Αλέκου ως αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μειοψηφία Ντελή) (23/7).
Μετά το πέρας της διαδικασίας που περιλάμβανε τον υπολογισμό οργανικών κενών – πλεονασμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016,τον ονομαστικό πίνακα υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τις οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πιερίας,θέλουμε να τονίσουμε ότι η κοινή δράση των δύο αιρετών έφερε σαν αποτέλεσμα τόσο την ανακοίνωση των πινάκων Α  όσο και την ανακοίνωση των δηλώσεων προτιμήσεων των εκπαιδευτικών (χρόνιο αίτημα της βάσης). Δυστυχώς, στον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων ) με απόφαση του ΠΥΣΔΕ 3:2 (μειοψήφησαν οι δύο αιρετοί) δεν υπολογίστηκαν οι ώρες των project (26/7).

Επίσης θέλουμε να καλωσορίσουμε στο ΠΥΣΔΕ τον Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ Κατερίνης κ. Περδίκη Γεώργιο ο οποίος ορίστηκε τακτικό μέλος και αναπληρωτής πρόεδρος.

Tέλος ενημερώνουμε τις συν/σες-συναδέλφους που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ να καταθέσουν αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης από τις 3-8 έως 14- 8-2015.Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα να  υπάρξει τροποποητική δήλωση με την ανακοίνωση των λειτουργικών κενών.


Ντελής Μιχάλης

αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ

τηλ.: 6947825687

mixalis_delis@yahoo.grΓάτας Δημήτρης

αιρετό αναπλ. μέλος του ΠΥΣΔΕ

τηλ.: 6976155497

mail:dimgatas@gmail.com